Læremidler

Ansvar for læremiddelstrategi, planer, ledet utvikling av faginnhold, pedagogisk tilnærming, godt språk, design, revisjon og kvalitetssikring av ca. 60 trykte og digitale læremidler i serien Veien til førerkortet. Samarbeid med forfattere, fagkonsulenter, illustratører og trykkeri. Bidratt med foto og infografikk.

I tett samarbeid med fagkonsulent, totalreviderte jeg nettkurset for klasse B-teorien i 2016.

I tett samarbeid med fagkonsulent, totalreviderte jeg nettkurset for klasse B-teorien i 2016.

Undervisningsverktøyet for Trafikalt Grunnkurs ble utviklet i tett samarbeid med fagkonsulent. Pedagogikk, struktur, oppgavetekster, fotos og grafikk ble nøye tilpasset formålet.

Undervisningsverktøyet for Trafikalt Grunnkurs ble utviklet i tett samarbeid med fagkonsulent. Pedagogikk, struktur, oppgavetekster, fotos og grafikk ble nøye tilpasset formålet.

Mitt yrke, korte informasjonsfilmer på NrK. Tungbillærer. Skrev og strukturerte manus i samarbeid med fagkonsulent, og samarbeidet med filmteamet fra Adalia.

Mitt yrke, korte informasjonsfilmer på NrK. Tungbillærer. Skrev og strukturerte manus i samarbeid med fagkonsulent, og samarbeidet med filmteamet fra Adalia.

Mitt yrke, korte informasjonsfilmer på NrK. Trafikklærer. Skrev og strukturerte manus i samarbeid med fagkonsulent, og samarbeidet med filmteamet fra Adalia.

Mitt yrke, korte informasjonsfilmer på NrK. Trafikklærer. Skrev og strukturerte manus i samarbeid med fagkonsulent, og samarbeidet med filmteamet fra Adalia.

Veien til førerkortet, Personbil er utviklet av fagkonsulent Ellen Ramstad og meg. Vi har lagt vekt på å lage en godt strukturert og lettfattelig lærebok for klasse B. Jeg bidro med flere fotos.

Veien til førerkortet, Personbil er utviklet av fagkonsulent Ellen Ramstad og meg. Vi har lagt vekt på å lage en godt strukturert og lettfattelig lærebok for klasse B. Jeg bidro med flere fotos.

Jeg ledet totalrevisjonen av klasse B i 2014 som var et stort prosjekt i samarbeid med forfatterne, språkbyrå og designbyrå, slik at boka fikk et godt språk og nye fotos og illustrasjoner. Ledet også alle oppdateringene t.o.m. 2017.

Jeg ledet totalrevisjonen av klasse B i 2014 som var et stort prosjekt i samarbeid med forfatterne, språkbyrå og designbyrå, slik at boka fikk et godt språk og nye fotos og illustrasjoner. Ledet også alle oppdateringene t.o.m. 2017.

Tilhengerboka ble til gjennom et samarbeid med fagkonsulent og trafikklærer. Jeg sørget for redigering, fotografering og kvalitetssikring.

Tilhengerboka ble til gjennom et samarbeid med fagkonsulent og trafikklærer. Jeg sørget for redigering, fotografering og kvalitetssikring.

Snøscooterboka var et utrolig spennende prosjekt i samarbeid med trafikklærer og forfatter Anne Kristin Tollefsen. Jeg redigerte fagtekstene hennes, fotograferte og kvalitetssikret.

Snøscooterboka var et utrolig spennende prosjekt i samarbeid med trafikklærer og forfatter Anne Kristin Tollefsen. Jeg redigerte fagtekstene hennes, fotograferte og kvalitetssikret.

Motorsykkelboka var svært interessant å utvikle i samarbeid med den spisskompetente skribenten Roger Dalsaune. Sjelden har jeg lært så mye om MC, og redigert så intenst.

Motorsykkelboka var svært interessant å utvikle i samarbeid med den spisskompetente skribenten Roger Dalsaune. Sjelden har jeg lært så mye om MC, og redigert så intenst.

Mopedboka var et hyggelig prosjekt om grunnleggende trafikkteori i samarbeid med skribenten. Her bidro jeg med tekster, redigerte og kvalitetssikret.

Mopedboka var et hyggelig prosjekt om grunnleggende trafikkteori i samarbeid med skribenten. Her bidro jeg med tekster, redigerte og kvalitetssikret.