Fagblad og nettartikler

Som redaktør for fagblad og nettsider dekket jeg temaer om atferd og samferdsel, arbeidslivsspørsmål, trafikksikkerhet og førerstøtteteknologi, med både tekst og foto. Jeg planla, redigerte og kvalitetssikret 27 utgaver av Trafikkskolen, og skrev ca 100 saker. Flere titalls saker publiserte jeg på nettsidene som jeg også hadde ansvaret for. Hensikten er å formidle kunnskap til de som leser fagblad og nettsider. I tillegg synes jeg det er svært interessant å formidle faglige temaer gjennom klart språk, gode bilder og metode.

Logo-Trafikkskolen-medlemsbladet

Trafikkskolen 2017 nr. 2_Om føreropplæringskonferansen 2018.

Trafikkskolen 2017 nr. 2. Om føreropplæringskonferansen 2018.

Nettartikkel: Landsmøtet i Tønsberg 2017

Nettartikkel: Refleksdugnad

I dette nummeret dekket jeg flere arrangementer med tekst og fotos. Side 6: Landsmøtet. Side 8: Trafikklærerdagen på Telenor arena. Side 25: Trafikklærerkonferansen.

I tillegg til dette omslagsfotoet fra Trafikklærerdagen på Telenor Arena (s. 8-11), dekket jeg ATLs landsmøte (s. 6-7),  og Trygg Trafikks nasjonale konferanse om førerretten: Rett til ratt (s. 25-27).

Trygg Trafikks konferanse Rett til ratt 2015.

Trafikkskolen nr. 4 2013 Føreropplæring er Rock`n Roll

Trafikkskolen nr. 4 2013 Føreropplæringskonferansen

Dette omslaget skulle prise «vårens vakreste eventyr», og jeg fikk skryt for godt motiv. Føreren har MC-dress under bunaden.

Dette omslaget skulle prise «vårens vakreste eventyr», og jeg fikk skryt for godt motiv. Føreren har MC-dress under bunaden.

Trafikkskolen nr. 2 2012 Trygg Trafikks nasjonale trafikksikkerhetskonferanse: Konger på veien

Trafikkskolen nr. 2 2012 Konger på veien.

Trafikkskolen nr. 2 2012 Trygg Trafikks nasjonale trafikksikkerhetskonferanse: Konger på veien.