Nettsider

I Utdanningsforbundet jobbet jeg med utvikling og vedlikehold av innhold, struktur, navigasjon og funksjonalitet på en rekke nettsider under udf.no.

Nettside for Barnehagedagen 2020
Nettside for Barnehagedagen 2020

Bildeartikkel fra Barnehagedagen 2020
Nettsider om God utdanning
Nettside: Hva er god utdanning
Nettsider om Vold og trusler på jobben.
Nettside: Vold og trusler på jobben

I tillegg jobbet jeg med nettsider om Fagfornyelsen, Klima og bærekraft, Medlemsgruppesider, Lønn- og arbeidsvilkår, og Internasjonalt, alt i samarbeid med webteam og fagansvarlige.