Menneskerettighetene 70 år

De forente nasjoner ble etablert like etter 2. verdenskrig som en reaksjon på de grusomhetene som skjedde da. En av de oppgavene FN gjorde aller først, var å lage regler for å styrke menneskeverdet.

Se og lær på NRK Skole

NRK Skole er et digitalt arkiv med lydklipp og videoer fra NRKs radio- og fjernsynsarkiv, samt våre egne produksjoner. Innholdet er tilrettelagt for elever og lærere i grunnskole og videregående opplæring, og er knyttet opp mot kompetansemålene i Udirs læreplandatabase.

https://www.nrk.no/skole/

Leave Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *