Videreutdanning

Digital kommunikasjonsledelse 

Digital kommunikasjonsledelse er et Executive Master of Management program på Handelshøyskolen BI. Det tar for seg Digital kommunikasjon, Kommunikasjonsplanlegging, Enterprise 2.0, Organisasjonen i nettverks-samfunnet, Politisk kommunikasjon, Påvirkning og ledelse.

Modellskisse om kunnskapsmegling.

Modellskisse om kunnskapsmegling.

Min prosjektoppgave handlet om digital forskningskommunikasjon. Jeg utformet en modellskisse om kunnskapsmegling basert på teori og funn i forbindelse med oppgaven

Jeg fullførte studiet i juni 2020.

Digital kommunikasjonsledelse

Digital markedsføring

Digital markedsføring er et nettkurs i regi av Webgruppen. Det tar opp generelle kunnskaper om strategi, planlegging, målgrupper, gjennomføring og optimalisering av markedsføring på web og i sosiale medier, analyse, SEO, organisk og annonsert innhold i some, video- og epostmarkedsføring.

Jeg fikk sertifisering i 2018.

Plakat som viser elementene i digital markedsføring.

Plakat som viser elementene i en digital strategi. Publisert med tillatelse fra Webgruppen.

Digital markedsføring nettkurs fra Webgruppen

Nettredaktørskolen

Nettredaktørskolen er et kurs i regi av Webgruppen som tar for seg webkommunikasjon og digital strategi, innholdsadministrasjon og forvaltning, CMS, findability, skrive for web, bildebruk, webpublisering, analyse.

Jeg fikk kursbevis i 2016.

Nettredaktørskolen

Plakat 10 råd for webtekster.

Siri Rønneberg på LinkedIn