Stikkord: menneskerettigheter

Menneskerettighetene 70 år

De forente nasjoner ble etablert like etter 2. verdenskrig som en reaksjon på de grusomhetene som skjedde da. En av de oppgavene FN gjorde aller først, var å lage regler for å styrke menneskeverdet.

Se og lær på NRK Skole

NRK Skole er et digitalt arkiv med lydklipp og videoer fra NRKs radio- og fjernsynsarkiv, samt våre egne produksjoner. Innholdet er tilrettelagt for elever og lærere i grunnskole og videregående opplæring, og er knyttet opp mot kompetansemålene i Udirs læreplandatabase.

https://www.nrk.no/skole/